چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.