سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

آدرس: یاسوج میدان امام حسین (ع)

تلفن: 33222291 - 074

تلفن: 33222137 - 074

کد پستی: 73118- 75918

ایمیل: rajaeey@yums.ac.ir

نقشه دسترسی در سطح شهر:

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.