جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

مسئول کارگزینی بیمارستان:سید حبیب مطهری

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.