چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧

مسئول حراست بیمارستان: 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.