جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

مسئول حراست بیمارستان: سجاد یزدانفر

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.