جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

مدیر دفتر پرستاری:صدیقه تنگستانی

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.