جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

مدیر خدمات بیمارستان: عبدالمحمد براتی

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.