جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.