يکشنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٨

رئیس بیمارستان:

دکتر زهرا رضائی

تحصیلات: متخصص اعصاب و روان

کارگزینی:

سید حبیب مطهری

مدیر امور مالی:

بهمن دستنبوی

حراست:

سجاد یزدانفر

مدیر دفتر پرستاری:

صدیقه تنگستانی

خدمات :

عبدالمحمد براتی

اعتبار بخشی:

سجاد محسنیان

روابط عمومی :

محسن رادی

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.