چهارشنبه ٠٥ آذر ١٣٩٩

نقشه ی دسترسی به مجتمع از نمای بالا:

نقشه مجتمع بیمارستان شهید رجایی یاسوج

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.