سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

پذیرش بستری و مقررات

راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری

    ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش

    ارائه کارت ملی ،شناسنامه ،دفترچه بیمه و معرفی نامه بیمه تکمیلی

    مراجعه بیمار با در دست  داشتن دستور بستری و برگ تأیید مالی به واحد ترخیص جهت تأییدیه مالی

    مراجعه بیمار به بخش پس از انجام هماهنگی های لازم با بخش های مربوطه (این امر توسط متصدیان پذیرش انجام می پذیرد)

    صدور کارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگی بخش مربوطه

مدارک لازم جهت بستری بیمار

   ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش

    ارائه کارت ملی ،شناسنامه یا دفترچه بیمه

    در پذیرش جهت اخذ رضایت ای سی تی حضور یکی از خانواده درجه یک به همراه شناسنامه

    در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه

    ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحاً در زمان پذیرش و یا نهایتاً تا 12ساعت پس از زمان بستری بیمار

    در موارد اورژانس درصورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبر به هنگام پذیرش مربوط به بیمار ،تحویل آن حداکثر تا 12ساعت پس از بستری

اطلاعات ضروری پذیرش بیمار

پس از تخصیص تخت و فرایند پذیرش و تأیید مالی ،بیمار به همراه بیمار  به بخش مربوطه منتقل می گردد.

ضروری می باشد اطلاعات مندرج در برگه پذیرش و دستبند شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظور تأیید صحت اطلاعات مندرج کنترل شود

 پذیرش بیمار به صورت شبانه روزی واقع در محوطه بیمارستان می باشد.

حضور همراه بر بالین بیمار در صورت تأیید پزشک معالج ،بخش و صدور کارت همراه امکان پذیر می باشد.

میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها که شامل (حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.

ورود افراد کمتر از 12 سال به بخش بستری در ساعات ملاقات ممنوع است.

 

 

نحوه ترخیص و مدارک لازم

مراحل ترخیص بیمار

ترخیص فرایند است که بیمار نیاز به اقامت در یک مرکز درمانی نداشته و پس از بهبود کامل و نسبی با نظر پزشک معالج از بیمارستان ترخیص می گردد و در پایان خلاصه ای از پرونده که شامل اقدامات درمانی بیمار بوده به هنگام خروج بیمار از مرکز درمانی به وی تحویل می گردد.

ترخیص بیمار دو نوع است: الف)ترخیص با دستور پزشک ب)ترخیص با رضایت شخصی

ترخیص با دستور پزشک

1- صدور دستور پزشک جهت ترخیص بیمار

2-تکمیل کلیه اوراق پرونده با مهر و امضاء پزشک معالج

3- کنترل اوراق پرونده از نظر تعداد خدمات ارائه به بیمار و کنترل مهر و امضاء در اوراق پاراکلینیکی (اسکن ،رادیولوژی ،آزمایشگاه ، دارو و لوازم)

4- کنترل کامل مشخصات بیمار از روی دفتر چه (اعتبار دفترچه بیمه)

5- هماهنگی با کارشناسان بیمه جهت(رویت بموقع پرونده ها برای ترخیص بیمار)

6- پیگیری نواقصات بیمه

7- تحویل پرونده به واحد ترخیص جهت ترخیص بیمار از بخش بستری

8- کنترل بر رسی تمام خدمات به بیمار توسط کارکنان واحد ترخیص در صورت ناقص بودن پرونده برای رفع نقص به بخش مربوطه ارجاع گردد.

9- اخذ مدارک بیمه از بیمار و یا همراه بیمار

10- صدور صورتحساب براساس تعرفه های مصوب

11- راهنمایی بیمار جهت پرداخت به صندوق (در صورت داشتن مشکل مالی بیمار به مدد کاری راهنمایی می گردد.)

12- صدور برگ خروج توسط صندوق

13- دریافت برگ خروج توسط بخش مربوطه و تحول خلاصه پرونده و سایر مدارک مورد نیاز و توصیه های پس از ترخیص و خروج بیمار از مرکز

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.