سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩
تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.