جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

واحد مددکاری

مسئول واحد: خانم الهام روشنفکر

شرح وظایف:

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.