سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

لیست کارگاه های برگزار شده:

 

ردیف نام کارگاه تاریخ برگزاری
1 احیاء قلبی ریوی (CPCR) 95/8/27
2 کنترل عفونت بیمارستانی 95/3/12
3 تشخیص ارزش ها و عقاید 95/9/13
4 ایمنی بیمار و مدیریت خطر 95/9/7
5 کنفرانس ملی سرطان اندومتر 95/2/20
6 اختلالات شبه جسمی و روان تنی 95/8/11
7 اصول صحیح گزارش نویسی در پرستاری 95/9/20
8 ایمنی و اطفاء حریق 95/6/20
9 نشانه شناسی در روان پزشکی 95/7/10
10 اختلالات خلقی 94/11/11
11 اسکیزوفرنیا 94/12/4
12 دارو و درمان های متداول در روانپزشکی 94/12/17
13 مصاحبه و شرح حال روانپزشکی 94/9/7
14 اختلالات شخصیت 94/8/20
15

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.