سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

پزشکان و اساتید بیمارستان:

1- دکتر ایرج فتحی متخصص اعصاب و روان

2- دکتر سید نذیر هاشمی متخصص اعصاب و روان

3- دکتر علی محمدی متخصص اعصاب و روان

4- دکتر غدیر محمد حسینی متخصص اعصاب و روان

5- دکتر محمد امین ناظر مظفری متخصص انکولوژی

6- دکتر امید مدیر امانی متخصص انکولوژی

7-دکتر پیمان اعتمادی فر متخصص آنکولوژی اطفال

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.