چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧

روابط عمومی بیمارستان: مهری رادی

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.