جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

مسئول اعتبار بخشی بیمارستان: مهناز شهبازی

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.