سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

بیمارستان 57 تخت خواب آموزشی درمانی شهید رجایی یاسوج وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج،  قبل از انقلاب در قالب بنیاد کودکان شمس مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از انقلاب نیز به عنوان درمانگاه و بخش بستری اطفال شهید رجایی زیر مجموعه بیمارستان شهید بهشتی به فعالیت خود ادامه داد.

در سال 1374 با 32 تخت خواب به عنوان بیمارستان اعصاب و روان، چشم،گوش و حلق و بینی فعالیت خود را پیگیری نمود. بعد از آن در سال 1389 فقط به عنوان بیمارستان اعصاب و روان به فعالیت های خود ادامه داد. فعالیت بیمارستان در حال حاضر ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و تشخیصی به مراجعین بستری اعصاب و روان و سرپایی شیمی درمانی می باشد.

 

 

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.