سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

مسئول فناوری اطلاعات بیمارستان: امید چابک

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.