جمعه ٢٥ آبان ١٣٩٧

مدیر داخلی بیمارستان:

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.