سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

رئیس بیمارستان: دکتر ایرج فتحی

تحصیلات: متخصص اعصاب و روان

تمامی حقوق برای بیمارستان شهید رجایی یاسوج محفوظ می باشد.